Rodzaje kosztorysów

Kosztorysy wyrabiane są z racji na obliczenie kosztów skontruowania przez inwestora, gdyż musi on posiadać wiedzę na temat potencjału i rentowności przeprowadzonej później inwestycji.
Kosztorys tworzy się również za sprawą wykonawcę dla dostarczenia propozycji. Realizator potrzebuje zaplanować pieniądze na budulec, założone prace, musi zaplanować również wydatki na ekwipunek i wypłaty dla pracowników.

Kosztorys budowlany

Kosztorys budowlany winien obejmować cenę utworzonego programu, koszty połączone z pozwoleniami budowlanymi i rozmaitego wariantu formalnościami ustawowymi, koszty powiązane z strukturą inwestycji pojedynczych cykli prac wykonawczych czy też poprawek.
W wypadku budowy domów, kosztorys budowlany winien zawierać cenę zmajstrowania zadaszenia, stolarki okiennej i drzwiowej, koszty powiązane z wykonaniem środka, które to najczęściej pożerają sporą część pieniędzy inwestora.

kosztorys budowlany

Kosztorys w oparciu o przedmiary lub rysunek

Warianty kosztorysów uzależnione są od procedur kalkulowania się za robione usługi budowlane.
Zwykle są to: kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy i powykonawczy.
Wybierając kosztorys inwestorski, inwestor otrzymuje kompletną informację na temat cen związanych z ewaluacją robót budowlanych, co uprzystępnia wyszukanie nadjącego się wykonawcy. Kosztorys inwestorski to kompletna i bezstronna wiedza odnośnie wydatków wykonania. W rozliczeniu inwestorskim jesteśmy w stanie ustalić koszty kompletnej inwestycji, lecz także osobnych kroków z uwzględnieniem wartości budulców, opłat dla budowlańców i kosztów za sprzęt.

kosztorys inwestorski

Kolejny z kosztorysów – kosztorys ofertowy – pisze się w chwili postanowienia o stawaniu do przetargu przez wykonawcę. Jakikolwiek wykonawca dołączający do przetargu jest zobowiązany przewidzieć i oszacować jaka będzie wysokość stawka za zrealizowane roboty dla pojedynczych robotników, musi wziąć w rachubę koszty artykułów, wykonanych robót, itp. Policzeń dokonuje się na podstawie początkowego szacunku, w oparciu o określenia z wykonawcą robót a także kosztorys inwestorski, w jakim nie są ujęte, zawarte koszty.
Wykonawca, tworząc kosztorys ofertowy musi rozumieć, że winien on być kosztowo konkurencyjny w porównianiu do innych ofert.