Doradca podatkowy, gdzie szukać?

W współczesnych czasach coraz częściej każdy z nas będzie chciał skorzystania z usług doradcy finansowego. W związku z coraz bardziej utrudnionymi przepisami podatkowymi i strachem osób przed odpowiedzialnością wynikającą z popełnienia niewielkiego błędu np. w zeznaniu podatkowym powstaje coraz więcej biur księgowych.  Ich prowadzenie jest opłacalne szczególnie na terenach dużych miast, gdzie zamieszkuje duża ilość ludzi i gdzie funkcjonuje wiele firm w różnych branżach.  Zadaniami takich księgowa katowice jest między innymi pomoc w załatwieniu wszelkich formalności związanych z założeniem, prowadzeniem lub likwidacją  firmy.  Jest to szczególnie zalecane dla młodych biznesmenów, którzy czesto otrzymują spore wsparcie finansowe ze środków unijnych. Do obowiązków księgowych należy także żywy udział w sporządzaniu sprawozdań finansowych według określonych standardów np. polska ustawa o rachunkowości, IFRS, US GAAP, wyliczanie rezerw oraz wycen walutowych oraz podatku odroczonego. Przygotowywanie przelewów wynagrodzeń, prowadzenie rejestru podatku VAT, sporządzanie deklaracji ZUS, PIT, CIT,sporządzanie okresowych raportów dla kierownictwa na temat wpływów i wypływów finansowych, sporządzanie bilansu dochodów i strat. Korzystanie z usług biuro rachunkowe katowice z powodu dużej konkurencyjności jest w obecnych czasach relatywnie tanie, dlatego coraz więcej osób może sobie na to pozwolić. Zamówienie opieki księgowych pozwala zaoszczędzić mnóstwo własnego czasu, a także nerwów. Z kolei dla biur jest to opłacalna działalność, ponieważ zmienia się podejście ludzi którzy wolą zakładać własne firmy.  Na co może liczyć jeszcze człowiek biznesu ze strony biura księgowego ? Przede wszystkim na zaksięgowanie wszelkich przychodów i rozchodów jego firmy (w formie ksiąg handlowych, uproszczonych i ewidencji podatkowych), prowadzenie comiesięcznych rozliczeń wewnątrzwspólnotowych oraz eksportowych i importowych, wykonywanie bilansów, sprawozdań i rozliczeń rocznych, zapewnienie należytej ochrony wszelkim dokumentom dostarczonym przez klienta oraz bezpieczeństwa i poufności informacji wobec zleceniodawcy, ochronienie tajemnicy zawodowej, (nieodpłatne) uczestnictwo w czynnościach kontroli podatkowej bądź kontroli skarbowej, informowanie zleceniodawcy o wysokości ciążących na nim zobowiązań podatkowych za dany okres rozliczeniowy (najpóźniej na dzień przed wymaganym terminem), obsługę obowiązków publicznoprawnych przedsiębiorców, takich jak PFRON, realizację obowiązków sprawozdawczych wobec KRS, GUS, NBP załatwianie spraw przedsiębiorcy w jego imieniu w różnego rodzaju instytucjach publicznych i urzędzie skarbowym, prowadzenie ewidencji czasu pracy oraz specyfikacji kadrowej pracowników, pokrycie kosztów bądź strat poniesionych przez zleceniodawcę w związku z naruszeniem przez biuro wszystkich postanowień określonych w Kodeksie Cywilnym. Sektor finansów był i będzie zawse rynkiem o dużych możliwościach.