Cokolwiek danych o wożeniu artykułów

Cecha charakterystyczna przewożonych produktów wymusza warunki załadunku, transportu i rozładunku. Wyjątkowo istotnym ogniwem w naszym łańcuchu posługi jest transport, gdyż zajmuje najwięcej terminu. Szybki okres dostarczenia to transport ekspresowy, zwłaszcza dla artykułów wyjątkowych, wymagających osobliwego stosowania, takie jakże np. nadzwyczaj cenna część elektroniczna, towarów wymagających stosowniej temperatury, także w czasie przewozu (zmiana spowodowałaby utratę ich cech – owoce, warzywa, mrożonki, farmaceutyki, ciała), produktów niebezpiecznych (ADR – oleje, paliwa, substancje chemiczne itp.), artykułów czułych i wrażliwych (np. szklanych, kwiaty).

Transport leków
Rychły czas dostarczania, właściwie istotny na rzecz fabrykanta i odbiorcy, ręczy transport dedykowany, innymi słowy taki, w jakim tranzyt odbywa się wprost z miejsca A do położenia B, bez szansy tzw. „doładowań” (kiedy obszar spedycyjna tira nie jest całkowicie spożytkowana), wartość tego rodaju transportu ponosi jedna ze stron (przeciętnie jest to uzgodnione i wkalkulowane w całościowe sumpty zakupu produktu). W sytuacji materiałów niebezpiecznych, transport dedykowany jest zmuszony nakazami prawnymi. Specyficzną grupą materiałów do przesyłania są leki i farmaceutyki. Wymogi temperaturowe (stała temperatura z zakresu -25 stopni Celsjusza – + 25 stopni Celsjusza), ochrona przed zabrudzeniami, szczegółowe upełnomocnienia kierowców do niektórych grup, konieczność monitorowania za sprawą GPS kroku przewozu i sporo innych ograniczeń i żądań sprawiły, że transport leków długo zostawał niecką na rynku usług transportowych.

Transport dedykowany

Z przyczyny na niezwykle dużą konkurencję przejazdów materiałów neutralnych i dodatkowo niezmienność i konserwatywność tranzytów leków, te minione dynamicznie się rozwinęły. Mnóstwo spółek przewozowych zauważyło szansę na zarobek, wbrew restrykcji (warunki bezpieczeństwa) i ryzyka (pomyłka fabrykanta bądź załadowcy zdoła być kosztowny zarówno na rzecz spedytora).